Rekrutteringsproces

Vi tilstræber en høj kvalitet i vores proces som bygger på tung ledelsesmæssig praktisk erfaring og forretningsforståelse kombineret med en faglig indsigt. Vi anvender moderne testværktøjer til at understøtte kvalificeringen af kandidater.

I samarbejde med virksomheden kortlægger vi virksomhedens kultur, forventninger, præferencer og succeskriterier for den kommende medarbejder med det formål at skabe de bedste forudsætninger for et match mellem kandidat og virksomhed.

Vi ønsker at bidrage og skabe værdi ved at forstå virksomhedens strategi med ønsker for fremtidig udvikling for der igennem bedst at tilføre fremtidige relevante kompetencer.

Erhvervspsykologisk rådgivning
Erhvervpsykolog Birgitte Wiese er en selvstændig uafhængig virksomhed som leverer Erhvervspsykologisk rådgivning til organisationer og individer.
Processen tager udgangspunkt i og tilrettelægges på basis af, den enkelte organisation eller det enkelte individ.